Werkwijze & tarieven

Ik coach kinderen vanaf circa 10 jaar, pubers en ouders. De coaching is laagdrempelig en praktisch. In mijn praktijk heerst een prettige, huiselijke en veilige sfeer en door mijn sterke inlevingsvermogen weet ik snel door te dringen tot de kern van het probleem. De nadruk ligt op het vinden van realistische en haalbare oplossingen. De focus ligt daarbij op de kwaliteiten van het kind, waardoor hij of zij met zelfvertrouwen weer vooruit kan.

Het belangrijkste wat ik doe, is luisteren, zonder te oordelen. Ik ben een gelijkwaardige gesprekspartner. Ik stel vragen die doen nadenken. Alleen met goede vragen vind je goede oplossingen. Als een kind dat fijn vindt, kunnen we wandelen, creatief bezig zijn, naar buiten, spellen spelen of schrijven. Ik houd rekening met de leeftijd en het ontwikkelingsniveau van het kind en kies voor een benadering die bij hem of haar past.

Het coachingstraject

Een coachingstraject start met een (telefonisch) kennismakingsgesprek. Tijdens dit gesprek kijken we of er een basis is voor een goede samenwerking en of ik iets voor jullie kan betekenen. Na deze kennismaking is er een intakegesprek met kind en ouder(s) bij jullie thuis of bij mij in de praktijk. Hoeveel sessies er daarna nodig zijn, is afhankelijk van meerdere factoren. Meestal duurt een traject circa vier coachingsessies. Deze sessies zijn in principe bij mij in de praktijk.

Bij kinderen onder de zestien jaar is er na twee sessies een (telefonische) tussenevaluatie en na de laatste coachingsessie een afsluitend gesprek met de ouder(s). We kijken terug op wat het kind heeft gedaan en wat hij of zij heeft bereikt. Heeft het kind voldoende kracht en zelfvertrouwen gekregen om zonder begeleiding verder te gaan? Desgewenst geef ik nog adviezen en aandachtspunten.

Uiteraard worden alle dingen die besproken zijn vertrouwelijk behandeld. Als het in het belang van het kind is om bijvoorbeeld de school te informeren, gebeurt dit in onderling overleg en pas na toestemming van zowel kind als ouder(s).

Tarieven Sterenberg Coaching

Telefonisch kennismakingsgesprek            gratis;
Intakegesprek en coachingsessies             € 65,00 per uur.

Alle bedragen zijn inclusief voorbereidingstijd, uitwerking en gebruik van materialen.

In de meeste gevallen wordt coaching niet vergoed. Voor specifieke informatie over vergoedingen, kunt u het beste contact opnemen met uw zorgverzekeraar. Mogelijk kunt u de coachingskosten wel opvoeren bij uw jaarlijkse aangifte bij de Belastingdienst.

Op alle werkzaamheden zijn de Algemene voorwaarden van toepassing. Deze worden meegestuurd met de opdrachtbevestiging, dan wel overhandigd tijdens het intakegesprek.